Eluced Pressure Cooker

Voor de negende ronde van de Persinnovatieregeling zijn in totaal 82 ideeën ingediend. Het bestuur heeft 19 ideeën geselecteerd, die deel mochten nemen aan de tweedaagse Pressure Cooker.

Tijdens de Eluced Pressure Cooker hielp het Fonds de projecten om hun idee verder aan te scherpen en o.a. doel, gebruiker, businessmodel en realiseerbaarheid helder te krijgen, aan de hand van de lean start-up methode. Dit gebeurde tijdens verschillende creatieve sessies met experts uit de journalistiek en het bedrijfsleven. Vervolgens werden de ideeën op 30 april gepitcht aan het bestuur van het Fonds. Het bestuur selecteerde de beste ideeën waarvan de indieners vervolgens een full proposal in de vorm van een subsidieaanvraag mogen uitwerken. In juli besluit het bestuur welke projecten subsidie krijgen.

De Pressure Cooker “leren om morgen succesvol te zijn”
Wat werkt wel en wat niet, en waar heeft je klant nu echt behoefte aan? Cruciale vragen voor een start-up, maar ze worden vaak genoeg overgeslagen. Op 24 en 25 april was het zover.

Een innovatief idee is in de beginfase gebaseerd op allerlei assumpties. Wie een crowdfundplatform voor journalistieke verhalen bouwt, gaat er bijvoorbeeld vanuit dat er genoeg mensen geld willen doneren. Wie software ontwikkelt die automatisch financiële berichtgeving kan schrijven, gaat ervan uit dat er organisaties zijn die dit willen gaan gebruiken en dat lezers er geen problemen mee hebben dat artikelen door ‘robots’ geschreven worden. Maar het gebeurt maar al te vaak dat deze assumpties niet blijken te kloppen, en dan heb je een probleem.

Stoomcursus business model canvas en lean start-up met de Eluced “Lean Bootstrap”
In de beginfase van een start-up is het daarom belangrijk om die assumpties zo snel mogelijk te gaan testen. De Eluced Pressure Cooker is erop gericht om deelnemers hun assumpties te laten onderzoeken met het oog op de toekomst. Als je er aan het begin van je project achterkomt dat lezers niet voor je dienst willen betalen, dan ben je nog op tijd om je koers te verleggen en bijvoorbeeld je verdienmodel aan te passen. Met een stoomcursus business model canvas en lean start-up leren deelnemers op een nieuwe manier naar hun idee te kijken. Wat kan je zelf en waar heb je partners bij nodig? Welke middelen zijn cruciaal? Welke meerwaarde biedt je idee? Wat heeft de gebruiker eraan? Door daar antwoord op te geven krijg je een overzicht van de kritische aannames waarmee je plan staat of valt.

Eluced lean bootstrap
Van Idee naar werkelijkheid met de Lean methode

Op donderdag 30 april presenteerde de 19 deelnemende projecten hun ideeën én de inzichten die ze tijdens de pressure cooker hebben opgedaan. Het bestuur van het Stimuleringsfonds heeft hieruit 13 ideeën geselecteerd die een officiële subsidieaanvraag in mogen dienen. Uiterlijk 11 juli wordt bekend welke aanvragen subsidie krijgen.

Bron: www.persinnovatie.nl

Meer Berichten

Hallo!

Login op Eluced