Eluced Pressure Cooker

Voor de negende ronde van de Persinnovatieregeling zijn in totaal 82 ideeën ingediend. Het bestuur heeft 19 ideeën geselecteerd, die deel mochten nemen aan de tweedaagse Pressure Cooker. Tijdens de Eluced Pressure Cooker hielp het Fonds de projecten om hun idee verder aan te scherpen en o.a. doel, gebruiker, businessmodel en realiseerbaarheid helder te krijgen, aan […]